Cenník pozemkov

Typ domu:
-
Cena celkom: -
Info o pozemku Rozmery pozemku / m Výmera Cena / EUR Ďalšie info Pozri
detail
Č. poz. Orientácia a b c d m2 m2 celkom typ domu stav
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
2 JZ-SV 25,00 85,30 25,00 85,70 2 141 m2 voľný Detail
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
4 JZ-SV 25,00 80,60 25,00 83,30 2 049 m2 voľný Detail
5 JZ-SV 25,00 78,40 25,00 80,60 1 983 m2 voľný Detail
6 JZ-SV 25,00 76,80 25,00 78,40 0 m2 predaný Detail
7 JZ-SV 25,00 79,20 25,00 76,80 1 942 m2 predaný Detail
8 JZ-SV 25,00 80,40 25,00 79,30 2 009 m2 voľný Detail
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
10 JZ-SV 25,00 86,30 25,00 83,20 2 117 m2 voľný Detail
11 JZ-SV 25,00 87,00 25,00 86,00 2 207 m2 voľný Detail
12 JZ-SV 25,00 82,20 25,00 86,50 2 096 m2 voľný Detail
13 JZ-SV 21,00 84,30 21,00 82,20 1 737 m2 predaný Detail
14 JZ-SV 21,00 85,90 21,00 84,80 1 781 m2 voľný Detail
15 JZ-SV 21,00 92,10 21,00 85,90 1 865 m2 voľný Detail
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
19 SV-JZ 6,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
21 SV-JZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
22 SV-JZ 73,80 44,70 67,20 16,60 2 080 m2 voľný Detail
23 SV-JZ 25,00 52,60 25,00 44,70 1 155 m2 voľný Detail
24 SV-JZ 25,00 60,70 25,00 52,90 1 327 m2 voľný Detail
25 SV-JZ 29,10 54,60 29,10 60,70 1 585 m2 voľný Detail
26 SV-JZ 27,50 57,10 27,50 54,60 1 519 m2 voľný Detail
27 SV-JZ 25,00 61,70 25,00 57,10 1 441 m2 voľný Detail
28 SV-JZ 24,00 65,50 24,00 61,60 1 475 m2 voľný Detail
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
30 SV-JZ 24,00 74,40 24,00 68,90 1 659 m2 voľný Detail
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
32 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
33 SV-JZ 39,00 33,50 44,70 16,00 1 078 m2 predaný Detail
34 JZ-SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0 m2 predaný Detail
spoločnosť ATYP INTERIÉR, spol.s r.o. Vám ponúka pozemky aj v Kostolišti. www.alejkostoliste.sk