O projekte

 

     Spoločnosť ATYP INTERIÉR Vám ponúka bývanie v novom obytnom súbore ucelenej zástavby rodinných domov v lone prekrásnych listnatých lesov Záhoria v obci Borinka.

 

     Nový obytný súbor dostal meno podľa susediaceho hradu Pajštún, ktorý tróni 200m nad "Pajštúnskou alejou." Samotná lokalita sa nachádza na začiatku obce Borinka, za Stupavským potokom. Jedná sa o územie ohraničené z juhu nivou potoka, zo západu zataraseným kaňonom. Zo severu tvorí prirodzenú hranicu lesná cesta vedená po kraji lesa prírodnej rezervácie pod Pajštúnom, z východu je lokalita ohraničená lúčnymi plochami obecného chotára, lúkami a pasienkami.

 

      Celý obytný Súbor je rozčlenený na 34 lukratívnych pozemkov. Jednotlivé pozemky boli navrhnuté tak, aby sa v maximálnej miere rešpektovala pôvodná flóra a prírodné prostredie, čo vymedzilo nadštandardné výmery. Pozdĺž ulíc t.j. pozdĺž aleje sú vytvorené zelené pásy s bohatou flórou a vzrastlými drevinami. Pajštúnsku alej lemuje upravený kľukatý potôčik s pôvodnou faunou a flórou. Pre výstavbu sú určené základné stavebné regulatívy, ostatné je ponechané na „atypácky trojuholník“ - dialóg majiteľ - architekt - investor, tak aby bol podržaný charakter výstavby, pôvodný ráz prostredia a aby boli naplnené predstavy o bývaní v panenskej prírode.

 

spoločnosť ATYP INTERIÉR, spol.s r.o. Vám ponúka pozemky aj v Kostolišti. www.alejkostoliste.sk