Servis

SERVIS PRI KÚPE POZEMKU

     Pri kúpe pozemku ponúkame kompletný právny, poradenský a architektonický servis.

 

ARCHITEKTÚRA

     „Pajštúnska alej“ má nadštandartnú polohu určenú pre náročných klientov. Aj preto, je predpoklad, že klienti v tejto lokalite budú mať záujem o atypické rodinné domy s rozličnými požiadavkami, čo sa týka najmä funkčnosti a architektúry. Z tohto titulu neponúkame hotové rodinné domy ale služby architektov, ktorých rukopis by sa mohol uplatniť v tomto teréne.

 

INÉ SLUŽBY

     Ponúkame taktiež služby právnikov, geodetov a stavebných firiem, pomoc pri inžinierskej činnosti, pri stavebnom povolení a v neposlednom rade aj zvýhodnenú ponuku stavebných materiálov u našich zazmluvnených partnerov.

 

spoločnosť ATYP INTERIÉR, spol.s r.o. Vám ponúka pozemky aj v Kostolišti. www.alejkostoliste.sk